Mit CV

CV

Leder med ingeniørbaggrund og EBA i ledelse

Forventes det at jeg skaber resultater gennem kontrol, diktering og veto, så er det ikke mig I skal have som jeres nye lederkollega. Jeg forventer og formår at opnå resultater gennem tillid, tolerance og åbenhed. Ved at sikre at mine medarbejdere motiveres og er engageret opnår jeg en løbende øget output. Hvorimod styring, rigiditet og egensindighed formentlig vil have kortvarig succes, men ressourcerne vil ikke stå mål med udbyttet.

Jeg tror på, at vise retning, skabe relationer, sætte rammerne og give råderum er kodeordene for et godt arbejdsmiljø og deraf en sund virksomhed.    

At se mennesker udvikle sig, er det mest optimale for mig. Med de få timer vi i realiteten har til rådighed, er det vigtig for mig, at vi opnår så meget som muligt, men dog under betingelse af, at det sker gennem motivation og engagement. Det er en menneskeret at være glad og tilfreds, og som ledere er vi forpligtede til at sikre dette for vores medarbejdere, når de er på arbejde.

For mig er det særdeles tilfredsstillende, at skabe resultater gennem medarbejdernes entusiasme. Coache, vejlede og udvikle er derfor af stor betydning for mig.

Udvikling af en organisation, der uafhængig af  funktion, proces eller niveau, altid er parat til at hjælpe hinanden og sammen arbejder for at sikre firmas bedste, er en dyd for mig. 

Personlig profil

Ærlighed og loyalitet er de to ting, der står øverst på min forventningsliste til mig selv, men også til mine omgivelser.

Jeg er retskaffen og mener at god moral vinder over alt andet. Hvilket af og til medfører, at jeg har tilbøjelighed til at udtrykke mine uafhængige synspunkter direkte. Jeg forventer en høj standard for både mig selv og andre.

Jeg er meget uafhængig og ikke bange for at gå mod strømmen, hvis jeg synes noget ikke er fornuftigt, realistisk eller meningsgivende.

Min svaghed er også en styrke. Jeg er utålmodig. Ved – hvad jeg mener – er ineffektivt eller inkompetent, tager jeg naturligt styringen og tager også gerne de barske beslutninger. Jeg reflekterer over situationer og ser intuitivt nye veje og muligheder. Jeg har dog desværre også tendens til ikke at følge op på ting, hvis interessen ikke er til stede, hvilke kan ske hvis udfordringen er lille eller ikke til stede.

Jeg er meget beslutsom og udholdende, samt overbevist om at resultater kræver hårdt arbejde.  Jeg er handlingsorienteret og mit motto er ”gør det nu”. At komme uforberedt til mig med en opgave, vil give anledning til et nyt møde, hvor afsenderen forventes bedre forberedt.

At udvide min viden og forbedre mine evner er en ‘on going’ opgave for mig, der tilsyneladende ikke stopper. Jeg er meget loyal over for mine omgivelser, og så længe at jeg kan se mig selv i processen og investerer glædeligt mig selv for at være med til at gøre en forskel. 

Faglig profil

Siden 2001 har jeg arbejder inden for medicinalindustrien, hvor jeg har arbejdet både i Finished Product, Aseptic Production og Purification, samt som hhv. supporter og leder.

Som leder har jeg arbejdet i produktionen og ledet hhv. montagelinjer og pakkelinjer. Jeg har ligeledes haft ledelsesansvar for supportfunktioner for såvel Finished Product, Aseptic Production og Purification.

Min ledelsesprofil dækker over termer som handlekraftig og målrettet, dog reflekterende og god kommunikator. Mine medarbejdere er i centrum, men virksomhedens værdier og mål skal efterleves.  

Jeg er kendt for at være entusiastisk og positiv, og altid parat til at håndtere kriser, mens jeg viderekommunikerer en følelse af ro, sikkerhed og tillid.

Jeg er mere praktisk end analytisk anlagt, men meget struktureret og systematisk. Endvidere er jeg løsningsorienteret og ser altid fremad. Man kan kun lære af fortiden, ikke ændre den.

Min styrke er også en svaghed. Jeg arbejder bedst i et højt tempo, dog uden at miste overblikket og forsat kunne planlægge aktivt og være objektivt kritisk.

Min filosofi er, at vi løfter bedst og mest i samlet flok, og arbejder meget for at alle er med og bidrage der hvor de forskellige kompetencer passer bedst. Jeg er helt klart en organisator, og er ofte hurtig til at få øje på eventuelle brister, samt se hvordan de kan afhjælpes.

Jeg er velartikuleret, herunder ærlig og direkte, men også eftertænksom og meget realitetsbunden og praktisk. Mine evne til at rumme faktuelle kendsgerninger og hurtigt at kunne udtænke logiske og fornuftige løsninger, gør at jeg er en god problemknuser.

Jeg anses som udadvendt, fleksibel og frygtløs, og kan tage en hvilken som helst udfordring. Trods selvstændigheden i dette, vil jeg dog også gerne anerkendes for mine resultater.

Erhvervserfaring

2018- Associate Manager, Biopharm (Purification API), Novo Nordisk A/S

Mit vigtigste virke er, at sikre fastholdelse og motivering af en gruppe af fantastiske og selvstændige medarbejdere, der har til opgave at supportere og optimere deres kerneprocesser indenfor it/automatik, cleaning, miljø, træning og oprensning af blødermedicin.

2013-2018 Associate Manager, DFP site Hi (Finished Product & Aseptic Production), Novo Nordisk A/S

Som Associate Manager i vores produktionsområde bestod mit job i at levere det forventede produktionsoutput, men ikke mindst at efterleve Licens to Operate. Dvs. sikre korrekt og tilstrækkelig træning af medarbejderne, samt efterleve de skrappe myndighedskrav, der er til medicinsk fremstilling.

Lean og Lean leadership er nogle af de ledelsesværkøjer jeg brugte i min hverdag, sammen med den situationsbestemtledelse, der altid gør sig gældende, når der er tale om medarbejderledelse.

Med en 24/7 produktion var det endvidere forventeligt at være fleksibel og altid parat til uforudsigelige udfordringer.

Både som Associate Manager med direkte tilknytning til produktionslinjerne og som Associate Manager for en supportfunktion, har jeg direkte eller indirekte varetaget ansvaret for valideringer og kvalificeringer, samt kalibrering af udstyret. Herunder sikring af udarbejdelse af SOP’er, Deviation Repports, Change Request og Investigations.

Min funktion som Associate Manager var bl.a. at coache, facilitere og udvikle mine medarbejdere. Endvidere var det essentielt at kunne bidrage og sparre i forbindelse med problemløsning, optimeringer og implementeringer. Desuden var det særdeles relevant, at kunne sikre motivation og fastholde medarbejderne, da der er tale om kernekompetencer.

2013 Area training supporter (ATS), DFP site Hi, Novo Nordisk A/S

Stillingen som ATS bestod i at hjælpe LOB med at tilsikre at alle medarbejdere var korrekt og tilstrækkelig trænet, samt at trænings-setup’et var tilpasset den travle hverdag i produktionen.

2010-13 Projektleder & koordinator, DFP site Hi, Novo Nordisk A/S

Grundet min GMP-ekspertise blev jeg udlånt til NN Device Production, hvor jeg som projektleder skulle forbedre og optimere batchskifteprocesserne og dermed batchskiftetiderne. Et projekt hvor forandringsledelse var et vigtig værktøj, og hvor min entusiasme og faglige viden var vejen til succes på projektet. Derudover deltog jeg i NN ‘One DFP’ projekt i forbindelse med at harmonisere og standardisere processerne på tværs af produktionsområderne i de forskellige lande, hvor NN har produktion. 

Som koordinator var jeg medhjælper til min nærmeste leder. Jeg skabte overblik over teamets opgaver og deltog i prioritering af disse.

2007-10 Process Support GMP, DFP site Hi, Novo Nordisk A/S

I forbindelse med implementering af en nyt MES-system til dokumentation af produktionsprocesser og generering elektroniske batchjournaler, deltog jeg i udarbejdelse af URS’en for at sikre efterlevelse af de regulatoriske krav fra bl.a. FDA part 11 og Part 210 &211, samt EU vol. 4. Efterfølgende deltog jeg i lokal implementering af IT-systemet herunder validering. Derudover var min primære opgave at fastsætte standarder i samarbejde med QA, samt sikre samarbejde mellem QA og produktionen, herunder sikre at produktionsmedarbejderne var korrekt og tilstrækkelig trænet.

2005-07 Teamleder, Novo Nordisk A/S

Som teamleder for henholdsvis en fyldelinje og et GMP/frigivelsesteam var mit fokus på rettidig levering til kunderne, samt at sikre et godt samarbejde mellem produktionen og QA.

2003-05 GMP-ansvarlig DFP site Hi, Novo Nordisk A/S

Som GMP-ansvarlig var jeg en stabsfunktion til hele produktionen, med hovedansvarlig for at produktionen til enhver tid efterlevede kvalitets- og compliancekravene og altid var inspektions-/auditparate. Desuden var jeg produktionsvært ved alle inspektioner og audit.

2001-03 GMP supporter FP site Hi, Novo Nordisk A/S

Primæropgaverne som GMP supporter var review af batchdokumentation, udarbejdelse af Deviation Reports samt udarbejdelse af SOP’er. Endvidere havde jeg til opgave at sikre såvel korrekt og tilstrækkelig træning af medarbejderne tilhørende produktionen, samt deltagelse ved inspektioner og audits.

2000-01 Kvalitetskoordinator, Kohberg Brød A/S

De daglige opgaver som kvalitetskoordinator var sikring af egenkontrol, databehandling, samt udførelse af sensorik.

1993 – 2000 Køkkenassistent

Uddannelse

2010-13 EBA – Engineering Business Administration, Ingeniørernes lederuddannelse

• Forandringsledelse
• Strategi, organisation and ledelse
• Finansiel ledelser
• Strategisk marketing
• LEAN ledelse
• LEAM værktøj

2008 Mannaz kommunikationsuddannelse

• Kommunikationsstrategi
• Kommunikation på skrift
• Kommunikation og branding
• Præsentationsteknik

1996-00 Levnedsmiddelingeniør
1990-93 Køkkenassistent

Efteruddannelse

  • 2017 Lederen som coach, Tack
  • 2016 Ledelsespsykologi, Folkeuniversitetet
  • 2007 Konfliktløsning, DIEU
  • 2005 Steril Produktion, Pharmakon
  • 2005 Pharmaceutical Process Academy – PPA, NN training
  • 2002 cGMP Interpretation and Application, NN training
  • 2002 GMP Compliance Auditing, NN training
  • 2001 Batch Record Review and Investigations, NN training
  • 2001 EU-GMP-requirements, Pharmakon Hillerød

Sprog

Engelsk: Brugerniveau i skrift og tale
Dansk: Modersmål

Yderligere informationer

Jeg er meget kreativ, og når jeg ikke arbejder i haven, laver jeg kreative ting i mit aktivitetsrum fx maler, laver postkort m.m.

Jeg er dog meget et ude-menneske og bruger derfor også meget tid i haven eller naturen. Det bliver til en del kortere eller længere vandreture i løbet af et år.

Jeg kan heller ikke frasige mig, at være en livsnyder. Hygge foran brændeovnen med en god fagbog er derfor også et hit. At lære er en af mine store laster.