Kurser

Erhvervscoach - Laila Graversgaard Karriereudvikling Sparring Coaching

Coaching og personlig udvikling

Kontakt mig, hvis din virksomhed vil tilbyde dette kursus for jeres medarbejdere

Få mere selvindsigt og stå stærkere i hverdagen!

Ønsker du forandring i din hverdag? Det starter hos dig selv.

Alle har det, der skal til for at skabe forandring. Coaching hjælper dig med at finde dine styrker frem og afklare, hvad der er vigtigt for dig i dit liv.

Gennem coaching vil du blive klogere på dig selv – nye veje åbner sig, og usunde mønstre bliver tydelige, så du kan bryde med dem.

På kurset ’Coaching og personlig udvikling’ bliver du introduceret til, hvordan coaching og coach-værktøjerne giver dig mulighed for at skabe forandring hos dig selv og i din hverdag.

Vi vil lave praktiske øvelser med udvalgte værktøjer, der får dine personlige værdier frem i lyset, og du vil få forståelse for, hvorfor det netop er disse værdier, der betyder mest for dig.
Samtidig lærer du værktøjer, der skal hjælpe dig til at fjerne de forhindringer, du oplever i hverdagen, som hæmmer dig i at forfølge dine drømme og nå dine mål.

De værktøjer, vi arbejder med på kurset, kan du fremadrettet bruge i din hverdag, når du står over for udfordringer, du synes er svære at løse.

Kurset er for alle, der gerne vil blive klogere på sig selv, og som ønsker at skabe forandring i deres liv.

Erhvervscoach - Laila Graversgaard

Kommunikation er mere end de ord, du siger

You get what you see, eller gør du?  

Kontakt mig, hvis din virksomhed gerne vil skabe mere fokus på jeres kommunikation.

Vi kommunikerer altid og konstant. Du kan ikke ikke-kommunikere.  

Vi kommunikerer med måden, vi går på, kaffen vi drikker, skriften vi skriver med, indholdet i mødeindkaldelsen og meget, meget mere. Men uanset hvad du havde tænkt dig med din kommunikation, så kan du ikke forudse, hvordan din modtager forstår det.  

Du ved helt sikkert rigtigt meget om kommunikation og kropssprog på forhånd. Efter kurset forventer jeg dog, at du har fået en mere klar forståelse af kommunikationens mange facetter og store betydning.  

Du bliver mere bevidst om din kommunikation og undgå misforståelser. Får mere viden om, hvorfor nogen opfatter dig og din kommunikation på én måde og andre på en anden. Hvad er psykologien bag?  

Kurset er en blanding af oplæg, fælles øvelser og interaktion med jer som deltager.  

På kurset vil jeg illustrere kommunikationens brede spektrum og give dig nogle redskaber med hjem, som du kan anvende i din hverdag.  

Indhold  

 • Forventningsafstemning og præsentation af mig og jer  
 • Ordets værdi  
 • Hvem bestemmer hvad budskabet er?  
 • Brug af kommunikation  
 • Psykologien bag vores forståelse  
 • Kommunikationsformer  
 • SoMe  
 • Brug af ord  
 • Afslutning og evaluering 

Erhvervscoach - Laila Graversgaard Karriereudvikling Sparring Coaching

Bliv klogere på LEAN og tilpas værktøjerne, så de passer til din virksomhed

Kontakt mig, hvis din virksomhed gerne vil afholde et kursus for jeres medarbejdere, så I kan anvende Lean tilpasset jeres behov

Lean er ikke enten eller, men en kultur og nogle værktøjer, der kan tilpasses din virksomhed. 

Man skal forstå hvad Lean er for at kunne få succes med det. Til gengæld kan du selv vælge hvilke, og hvordan du vil anvende de mange leanværktøjer, der findes.  

Mindsettet bag Lean kan jeg godt lide. Det er godt for virksomheden, for kunderne og for medarbejderne. Desværre har Lean et blandet ry.  Lige fra ’et værktøj til nedskæringer’, ’et rigidt og uoverkommeligt system’ til ’en god og brugbar kultur’.  

Jeg har siden 2005 arbejdet i et produktionsmiljø, hvor Lean var vores produktionskultur.  

Jeg kender Lean på godt og ondt. Jeg vil gerne dele min erfaring med Lean og give dig mulighed for at anvende Lean på en pragmatisk måde i din virksomhed.  

Kurset er en blanding af oplæg, fælles øvelser og interaktion med jer som deltager.  

På kurset vil jeg introducere dig for Lean Leadership, der er en forudsætning for implementering af Leankulturen. Derefter præsenteres du for forskellige Leanværktøjer.  

Når du går hjem fra kurset, vil du være i stand til at lave din egen tilpassede værktøjskasse baseret på Leanfilosofien: Kunden i fokus, minimere spild og højeste kvalitet.  

Indhold:  

 • Velkommen, intro og forventningsafstemning  
 • LEAN kort og godt  
 • LEAN ledelse  
 • LEAN værktøjer  
 • Design din egen værktøjskasse  
 • Afslutning og evaluering

Erhvervscoach - Laila Graversgaard

Hvad er din lederstil, hvorfor og hvordan?

Strategi, værdi og selvindsigt. 

Kontakt mig, hvis du gerne vil holdet et kursus for dine ledere, der skal være med til at gøre dem endnu bedre. 

Som leder bliver vi til tider overrasket over de udfordringer, vi bliver udsat for. Nogle gange resulterer det i, at vores handlinger kommer til at fylde meget efterfølgende, fordi vi har reageret uhensigtsmæssigt.  

Stå stærkere som leder ved at blive bevidst om, hvordan du gerne vil være som leder, gennem selvindsigt.  

Der findes mange ledelsesstile. Det er gode værktøjer til de forskellige situationer, vi som ledere står i, gennem tiden.  

Jo mere du er bekendt med, hvorfor du gør, som du gør, jo stærkere bliver du som leder og får lettere ved at stå ved dine beslutninger, også når du bliver udfordret nedefra og oppefra.  

På kurset vil jeg introducere dig for udvalgte ledelsesstile og komme ind på, hvorfor det er relevant at have sin egen lederstrategi og præcisere sine værdier.  

Strategi, værdier og selvindsigt er vejen til mere troværdighed, mere autoritet og større tillid.

Et værktøj er dog kun brugbart, hvis vi har lært at bruge det. Endnu bedre er det, hvis det er tilpasset os. Kom og lav din værktøjskasse.  

Kurset er en blanding af oplæg, fælles øvelser og interaktion med dig, som deltager.  

Indhold:  

 • Velkommen, intro og forventningsafstemning  
 • Hvad er ledelse for dig?  
 • Ledelsesstile  
 • Hvad er din ledelsesstrategi?  
 • Strategier, visioner og værdier  
 • Værdihjul  
 • Design din egen lederstil  
 • Afslutning og evaluering

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial