Trivsel er vigtig for at fastholde medarbejdere, men også en af de sværeste opgaver at opretholde, fordi den er individuel.

– derfor skal du lære at udøve medarbejderbestemt ledelse.

Trivsel opnås gennem tillid, og tillid handler om troværdighed, ærlighed, åbensind og tolerance. Er disse værdier forankret i dit team?

  • Synes dine medarbejdere, at du er troværdig?
  • Er alle i teamet altid ærlige overfor hinanden?
  • Stoler du på dine medarbejdere, og tør du overlade ansvaret til dem?
  • Acceptere I hver især at I alle er forskellige?

Som leder har du indirekte eller direkte betydning på dit teams trivsel og derfor har du en svær rolle, når der skal laves trivselsplaner.

Har du overvejet at, der kan være en fordel I at få en ekstern ind i teamet til at hjælpe med at lavet teamets trivselsplaner?

Som leder har jeg selv stået med flere trivselsundersøger og workshops, og ved hvor svært det er, at få tid til at arrangere et godt og tilfredsstillingen undersøgelse og efterfølgende teammøde/workshop for at lave rette opfølgninger, men kender også følelsen af, at være en del af årsagen til den ikke optimale trivsel.

Jeg kender følelsen af at høre på teamets argumenter for deres svar på  spørgsmålene:

  • Hvordan er din tillid til ledelsen?
  • Hvor velinformeret er du omkring effekten af dit arbejde og mål?
  • Hvor meget involverer din leder dig i beslutningerne omkring mit arbejde?

Lad mig hjælpe dig og dit team med at kommet godt i gennem jeres trivselsundersøgelse og få lavet nogle gode aktionsplaner.

Fordi jeg selv har været der.

Er du klar til at behandle dine medarbejdere forskelligt for at behandle dem ens?

Det kræver mod og selvindsigt at gå ud i teamet og sige ‘nu skal I høre alle sammen. Jeg vil meget gerne, at I hver især trives og da I alle er forskellige individer, betyder det, at jeg komme til at behandle jer forskelligt.’

Rejsen derhen hvor det er muligt og det bliver en succes, kræver noget forarbejde og dermed tid. Erfaring vise dog at det er givet godt ud. 

Er du klar til at bruge den tid og har du lyst til denne ledelsesstil?

Lad mig hjælpe dig. Som din sparringspartner kan jeg hjælpe med de værktøjer, du skal bruge, for at være klædt på til den respons, du vil modtage med den nye ledelsesstil.  

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial